Rozwój wytwórczości na całym Świecie oraz bogacenie się społeczeństw w okresie siedemdziesięciu pięciu lat pokoju w Europie i w większości krajów Świata spowodowały, że obecne pokolenia znają biedę i niedostatek głównie z lektury i opowiadań rodziców i dziadków. W zrealizowanym przeze mnie projekcie artystycznym, w przestrzeni studia fotograficznego, za pomocą fotografii opakowań poddanych destrukcji zbliżonej do tej, jakiej podlegałyby one w naturze lub podczas sortowania, przedstawiam ideę postkonsumpcjonizmu. 

Projekt zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci.

Zapraszam na stronę projektu WEJŚCIE

Autor: Marek Czarnecki

 

 

Fedrujemy dla Was w naszym archiwum

 


POLECAMY