Budownictwo jest skomplikowanym przedsięwzięciem

Autor: Marek Czarnecki

Postanowiłem zeskanować całe swoje archiwum zarówno czarno-białe jak i barwne. Dziesiątki tysięcy fotografii, od pierwszych wakacji w roku 1976 aż po drugą połowę lat dwutysięcznych, kiedy to fotografia cyfrowa wyparła fotografię wykonywaną na filmach. Jest to podróż przez czterdzieści sześć lat mojego życia. Czasami odnajduję na filmach miejsca, o których już zapomniałem oraz takie, które oglądane po dziesiątkach lat wprawiają w zdumienie i są świadectwem przemian, jakie zaszły w naszym życiu i w naszym otoczeniu.

Prezentowane poniżej fotografie przedstawiają jakieś pomocnicze budynki wykonane dla potrzeb budowniczych osiedla „Na Skarpie” w Toruniu. Można by zażartować, że jest to archeologia przyszłości, w której nieznani badacze odkopują pokłady działań budowniczych z lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Jak widać na zdjęciach dotarli do kolejnych warstw rozwoju architektonicznego i przed nimi stoi teraz zadanie odkopania budowli położonej poniżej sąsiednich. 

Żartując można mieć nadzieje, że tak niekonwencjonalne rozwiązanie architektoniczne nie było dziełem przypadku, katastrofy budowlanej lub trzęsienia ziemi a stanowiło uporządkowany pomysł służący ówczesnym budowniczym. Fotografie datowane na drugą połowę lat osiemdziesiątych.