Skąd się biorą dzieci

Autor: Marek Czarnecki

Oprócz metod naturalnych rozpowszechnionych wśród przedstawicieli gatunku Homo Sapiens, jak również metod z wykorzystaniem osiągnięć współczesnych technologii medycznych spotkałem wiele lat temu inny sposób pozyskiwania dzieci, niemający nawet nic wspólnego z tak często przylatującymi do nas bocianami. Nie mam również na myśli upraw kapusty, w której jakoby można było znaleźć dzieci. Na fotografiach wykonanych w połowie lat osiemdziesiątych w ostatnim wieku poprzedniego tysiąclecia widać wyraźnie, że dzieci rosły na drzewach. Kilkugodzinna obserwacja drzewa spowodowała, że pogląd ten pod pewnymi warunkami można by przyjąć za prawdziwy, gdyby nie codzienna praktyka.